Endurance Burning Flame Arrester

Odgromnik przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się płomienia podczas spalania i po wypaleniu. Typ może być ogranicznikiem płomienia InLine lub End of line. Są one mierzalnym rodzajem statycznego ogranicznika płomienia, przez co characterised przez to, że hartownicze szczeliny elementu ogranicznika płomienia mogą być technicznie rysowane, mierzone i kontrolowane.

Model 931 InLine deflagracja ogranicznik Model 931

InLine deflagracja ogranicznik / Inline detonacji ogranicznika

Model 931-A InLine deflagracja ogranicznik Model 931A

InLine deflagracja ogranicznik / Inline detonacji ogranicznika

Model 931-B Płomieni Model 931B

Płomieni, InLine detonacji płomieni

Model 931-T Deflagracja ogranicznikLine Model 931T

W Deflagracja ogranicznikLine

Model 931-A-T Deflagracja ogranicznikLine Model 931AT

W Deflagracja ogranicznikLine

Model 933-A InLine deflagracja ogranicznik Model 933A

InLine deflagracja ogranicznik / Inline detonacji ogranicznika

Model 933-G InLine deflagracja ogranicznik Model 933G

InLine deflagracja ogranicznik / Inline detonacji ogranicznika

Model 933-S InLine deflagracja ogranicznik Model 933S

InLine deflagracja ogranicznik / Inline detonacji ogranicznika

Model 934-BM End of line płomieni Model 934BM

End of line płomieni

Model 934-BP Model 934BP

Koniec linii gwałtownego spalania oraz ogranicznik Endurance Płonącego awaryjnym