Stopka redakcyjna / Impressum

BS&B FlameSaf™ Limited
Keating Road, Raheen Business Park
Telefon:  +353 61 517000
EMail:  [email protected]

Lokalizacja firmy: Limerick, Ireland

Warunki korzystania

Te strony internetowe są przeznaczone do udzielania informacji ogólnych na temat BS&B FlameSaf™ Limited, jej produktów i usług. Nie są one przeznaczone do zapewnienia specjalistycznej porady lub instrukcje dotyczące produktów i usług sprzedawanych przez BS&B FlameSaf. Dla specjalnych zapytań dotyczących naszych produktów i usług, prosimy o kontakt z BS&B FlameSaf bezpośrednio.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu dokładnych i aktualnych informacji. Jednak BS & B FlameSaf nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z tym informacji. W związku z tym, że nie ponosi żadnej rękojmi lub gwarancji albo jawnie lub zachowanie i nie dokonywać żadnych zapewnień co do dokładności i kompletności dostarczonych informacji lub o których mowa w.Korzystanie z naszych stron internetowych i wszystkich innych (link) strony, z którymi są one związane i ich zawartość jest na własne ryzyko użytkownika. Ani BS & B FlameSaf, ani żadna inna strona uczestnicząca w produkcji, dostarczania, projektowania i utrzymania całych części prezentacji internetowej lub poszczególnych jego lub stron lub prezentacji związanych z nasza jest odpowiedzialny w jakiejkolwiek formie za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub szkody z lub bez winy, które mogą wystąpić w związku z dostępem do, korzystania lub niemożności korzystania z prezentacji internetowy BS & B FlameSaf lub prezentacji informacji, z którym jest związane.

Te strony internetowe zawierają również informacje od osób trzecich i zaproponować linki do innych stron internetowych. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, są one odpowiednio oznaczone. Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za informacje dostarczone przez strony trzecie.

Wszystkie zdjęcia i informacje zawarte na tych stronach internetowych, o ile są one powtarzalne, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi firmy BS&B FlameSaf. Wykorzystanie i odtwarzanie tych informacji jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody BS&B FlameSaf.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tych stron internetowych bez wcześniejszego ostrzeżenia, gdy uważamy to za stosowne. Nie wynika z tego odpowiedzialność.